RedFox Maskota

Računarska soba ( Centar upravljanja baza podataka)

 
136,00  kn
(Sa PDV-om 25%)
C.G.A. d.o.o.
Raspoloživo
+

Upravljanje centrom baze podataka

Napredan ventar upravljanja baze podataka

 • nadgledanje i upravljanje tenologijama sa priuštivim cijenama
 • energetsko upravljanje-elektrika- hlađanje- sigurnost
 • UPS- generator-alarmno rukovanje
 • napredno energetsko upravljanje sa platforme analitike
 • mjerenje energije koristeći uređaj
 • indentifikacija snage, situacije neuspješnog hlađenja
 • funkcionalno mjerenje za UPS i generator
 • generator cijelog managmenta, mjere za gorivo
 • kompletna linija senzora prikupljanja alarma i uvjeta
 • Napredna platforma servisa- statistike. grafika-energetska izvješća
 • alarmno rukovanje strojevima-e-mail i sms

 

Čuva tvoju centralnu bazu podataka i koristi se profesionalnim alatima i dokazuje kontrolu naših troškova sa našim naprednim energetskim upravljanja analitike da bi osiguralo odgovarajuće operacije sa električnim i hlađenjem validnim mjerama

Automatski se dobije obavijest sa bilo kojom alarmnom situacijom koja nas može koštati

Web je baziran na nadziranju, nadzorna ploča puna informacija i korisititi prijateljski

Industrijska standardna vizualizacija- pametni telefon-tablet-detskop pristup

Uobičajeni produkti i rješenja sa našim logom

 

Podatkovni centar uvjeta

 • područje uvjeta, temperature, vlažnost
 • temperature, vlažnost za svako razbijanje područje
 • centalni senzori podataka - poplava, vibracije,zvukovi, plinovi, dim, prašina, protok zraka, kvaliteta zraka

Elektrika u podaktovnoj sobi

Elektrika; voltaža, trnutnost, mjerenje kvalitete, grafika u relanom vremenu, kontinuirano snimanje vrijednosti, prekomjerna voltaža, pad napona, prekomjerni alarmi

Električni paneli supervizora; pregrijavanje panela, poplavam, temperatura,vlažnost i kontrolni pristup

 

Energetsko upravljanje

Cijelokupna energetska potrošnja, energetska potrošnja za opremu, server, energetska potrošnja po reku, aktivacija

Pričuvno napajanje za podaktovni centar

UPS

Voltaža, struja, mjerenje kvaliteta

Grafovi u realnom vremenu

Kontinuirano snimanje vrijednosti

UPS područje temperature, vlažnost, plin

UPS funkcionalno nadziranje

Generator

Voltaža, struja, baterija, mjere kvalitete, grafovi u realnomm vremenu

Kontinuirano snimanje vrijednosti

Razina goriva, mjerenje goriva

GenSet područje temperature, vlažnost, plinovi

GenSet funkcionalno nadziranje

DC klasično napajanje

voltaža, struja, jačina DC razina alarma

Punjene- baterijsko nadziranje

voltaža, struja, napajanje,temperature i razine alarma

 

Kontrolni podaktovni cenatr

 • Radnje -on/off  kontrola za električna opterečenja
 • on/off status opreme

Podaktovni i centar sigurnosti

 • rukovanje alarmima
 • kontrolni ulaz -RFID
 • kamera nadziranje
 • konekcija sa postojećim alarmnim sistem; upad, vatra, plin

 

Podakttovni centar alarma

 • elektrika ( prekomjerna voltaža, pad napona, prekomjernost
 • HVAC-hlađenje ( elektrika, temeperature, vlažnost)
 • UPS ( prekomjerna voltaža, pad napona, prekomjernost,funkcija alarma)
 • Generator (prekomjerna voltaža, pad napona, prekomjernost,funkcija alarma,, gorivo, baterija, temperatura, genset rasjedi)
 • Uvjeti ( temperature, poplava, vatra, plin, područni senzori
 • električni paneli ( pregrijavanje. poplava, plin, pristup povredama
 • podstanica ( pregrijavanje, poplava, plin,pristup povredama

 

Podstanica nadgledanja

 • podstanica energije i mjere kvalitete, prekmjerna voltaža, pad napona, prekomjereno
 • podstanice alarma, temperature, buchholz

 

Platformski servisi

 • kontinuirano snimanje podataka
 • statistike- grafovi i dijagrami
 • energetska izvješća
 • izvoz za ERP ( csv, xls)
 • rukovanje korisnicima
 • alarmno rukovanje, email i sms

 

 

Nema video uputa
.