RedFox Maskota

Software / Aplikacije

Moderno poslovanje u današnjem trenutku nije zamislivo bez adekvatne informatičke podrške. Na tržištu se nudi velik broj prilagođenih informatičkih alata koji su primjenljivi na veći broj poslovnih subjekata. No, takvi alati u pravilu nikad ne zadovoljavaju potrebe specifičnosti poslovanja pojedine tvrtke. Zbog toga, naši timovi razvijaju web aplikacije koje su prilagođene potrebama pojedinih korisnika u potpunosti, pri čemu smo osigurali implementaciju takvih proizvoda u vrlo kratkom roku, a sve u cilju da se prijelaz na novi način rada osigura u najmanjem mogućem roku i na najlakši mogući način